Peinzen

Peinzen


Auteur:R. Anthone

  • Nederlands
  • 109 pagina’s
  • Uitgeverij Acco
  • februari 2006
  • Samenvatting

    Niet alleen volwassenen maar ook kinderen kunnen ‘peinzen’. Van nature hebben zij de neiging om vanzelfsprekendheden in vraag te stellen. Hun onderzoekende, nieuwsgierige en vragende ingesteldheid komt het sterkst tot uitdrukking in de zogenaamde ‘waarom’-vragen. Vragen die voor volwassenen vaak niet zo evident zijn om te beantwoorden.Peinzen sluit aan bij de vragende houding van kinderen. De auteurs willen hun de gelegenheid bieden om na te denken over geluk, vriendschap, de dood en vele andere meestal levensbeschouwelijke onderwerpen.