Pedagogische Kwaliteit In De Basisschool

Auteur:Onbekend

  • Nederlands
  • 192 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • maart 2006
  • Samenvatting

    De pedagogische taak van het onderwijs zien de auteurs van dit boekniet als iets extra’s, maar als een centrale taak: onderwijs kan alleen maar pedagogisch zijn. Zij geven aan dat het daarbij niet alleen gaat om aandacht besteden aan waarden en normen of om zorg hebben voor een goed pedagogisch klimaat, maar vooral om de vraag hoe primair onderwijs kan bijdragen aan de identiteitsontwikkeling van leerlingen. Aan alles wat kinderen nog hebben om nu en later goed te kunnen participeren in de samenleving.