Pedagogisch werker / SAW 3

Pedagogisch werker / SAW 3


Auteur:Onbekend

  • Nederlands
  • 645 pagina’s
  • Angerenstein
  • maart 2011
  • Samenvatting

    ‘Pedagogisch Werk; SAW 3’ is een vervolgboek voor de opleiding PW. De inhoud van dit boek is gebaseerd op de werkprocessen uit het competentiegerichte kwalificatiedossier PW. Dit boek bevat die thema’s die de pw’er-in-opleiding gedurende zijn/haar opleiding veelvuldig moet raadplegen als achtergrondinformatie bij het werken aan bijvoorbeeld opdrachten, taken, beroepsproducten en/of prestaties, e.d.