Boekbeschrijvingen

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar


Auteur:Marianne Boogaard

 • Nederlands
 • 296 pagina’s
 • Reed Business
 • april 2011
 • Samenvatting

  Pedagogisch medewerkers in de buitenschoolse opvang (bso) hebben een belangrijke rol in het leven van kinderen. Zij zijn een voorbeeld, vraagbaak en veilige haven na de drukke schooldag. Kinderen beleven hun vrije tijd hier, spelen met andere kinderen en doen mee met een gevarieerd aanbod aan activiteiten.

  Hoe zorgen de pedagogisch medewerkers voor een ontspannen, gevarieerde en uitdagende vrijetijdsbesteding? Tijd waarin ze samen kunnen buiten spelen met andere kinderen maar ook wel eens rustig op zichzelf kunnen spelen? In dit boek staat daarvoor de inspiratie. Het geeft een overzicht van de praktijkervaring van de sector bso in Nederland, aangevuld met wetenschappelijke inzichten betreffende de ontwikkeling van kinderen. Met dit boek in de hand kunnen de pedagogisch medewerkers onderbouwde keuzes maken voor hun werkwijze met de kinderen.

  Bovendien is dit landelijk ‘Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar’ te gebruiken:
  * als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling;
  * als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing;
  * om de pedagogische samenwerking vorm te geven tussen de bso en samenwerkingspartners zoals de basisschool of de sportvereniging.

  TINEKE LINSSEN, VOORZITTER LANDELIJK PEDAGOGENPLATFORM KINDEROPVANG: ‘;Dit gedegen vervolg op het ‘Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar’ beschrijft op overtuigende wijze de eigen pedagogische positie van de bso naast gezin en school. Het is een inspirerend houvast voor de pedagogisch medewerkers.’;

  LOUIS TAVECCHIO, HOOGLERAAR KINDEROPVANG UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM: ‘;Met het verschijnen van het ‘Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar’ wordt recht gedaan aan het belangrijke werk van de professionele medewerkers in de bso. Het vormt een erkenning van de groeiende betekenis van hun rol in het leven van vele hon

  Exit mobile version