Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar EBOOK

Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar


Auteur:Loes Kleerekoper

 • Nederlands
 • Reed Business
 • maart 2011
 • ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe
 • Samenvatting

  Pedagogisch medewerkers op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen hebben een belangrijke rol in de opvoeding van kinderen. Daar is iedereen het inmiddels over eens. Opvang = opvoeden. Dit vraagt om een pedagogiek die specifiek voor kindercentra ontwikkeld is.

  Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar:
  inspireert en ondersteunt pedagogische medewerkers bij hun dagelijks werk;
  vormt de basis voor het pedagogisch beleid van kindercentra;
  maakt wetenschappelijke kennis en praktijkkennis toegankelijk voor de hele sector;
  is uitgangspunt voor de kinderopvangopleidingen;
  laat zien wat opvoeden in kindercentra inhoudt voor ouders en geïnteresseerden. 

  Louis Tavecchio (hoogleraar kinderopvang UvA): ‘Ik beschouw het Pedagogisch kader als een waardevol initiatief. Ik hoop dat de geformuleerde uitgangspunten, ideeën en werkwijzen in het Pedagogisch kader zullen inspireren en verdieping brengen in de dagelijkse praktijk van de kinderopvang.’

  Bea Naninck (brancheadviseur Calibris): ‘Mijn advies: zet het Pedagogisch kader op de agenda van het overleg tussen opleidingen en werkveld. Het biedt opleidingen veel houvast om hun onderwijs verder in te richten als het gaat om pedagogische vaardigheden.’

  Corrie van Brenk (ABVAKABO FNV): ‘Dit boek laat zien hoe belangrijk het werk van een pedagogisch medewerker in de kinderopvang is. Deze erkenning is volkomen terecht want het is een beroep op trots op te zijn! Wij leveren hier graag een bijdrage aan.’