Pedagogisch handelen van leraren

Pedagogisch handelen van leraren


Auteur:Wim Claasen

  • Nederlands
  • 365 pagina’s
  • Garant
  • februari 2013
  • Samenvatting

    Over het boek:Welke persoonlijke kwaliteiten dragen het pedagogisch handelen van leraren?Dit boek hanteert een moderne deugdenbenadering en een bijzondere methode om deze vraag te beantwoorden. Voor de keuze van de alledaagse deugden is gefocust op de directe omgang met leerlingen. Een specifieke combinatie van videoreflectie en biografisch interview maakt voor de leraren zelf zichtbaar wat in hoge mate een vanzelfsprekende kwaliteit van handelen is.Het onderzoek laat zien hoe de leraren virtuoos zijn in hun afstemming op de individuele leerlingen. Deze virtuositeit is vooral duidelijk in het uitvoerend handelen. Daarin vullen de deugden elkaar aan, vinden de leraren de juiste combinatie tussen bewust en intuitief handelen, tussen routine en improvisatie. Ze vinden ook telkens weer een goede balans tussen verstand, gevoel en fysiek optreden. Concrete praktijkvoorbeelden illustreren dit.Over de auteur(s):Wim Claasen was als initiatiefnemer en projectleider actief betrokken bij de ontwikkeling van landelijke competentieprofielen voor respectievelijk speciale onderwijszorg en inclusieve onderwijspraktijken. Dit onderzoek is een sluitstuk: ontwikkeling van een inhoudelijk deugdenethisch kader en een reflectiemethode om de persoonlijke houding en kwaliteiten van de leraren te articuleren die cruciaal zijn voor een goede onderwijspraktijk.