Pedagogisch-Didactisch Begeleiden

Pedagogisch-Didactisch Begeleiden


Auteur:Mar?ke van E?keren

  • Nederlands
  • 296 pagina’s
  • HBUitgevers
  • september 2008
  • Samenvatting

    Als studenten met de stages beginnen, komt er veel op hen af. Het is goed dat zij dan al over de nodige praktijkkennis beschikken. Deze elementaire kennis staat in de twee boeken die samen de Kennisbasis voor de startende leraar vormen.In het tweede boek staat het pedagogisch-didactisch begeleiden centraal. Het bevat drie delen: “Kijk op kinderen”, “Een veilige leeromgeving” en “Een krachtige leeromgeving”. Belangrijke thema”s zijn (het volgen van) de ontwikkeling van kinderen, en kennis van sociaal-culturele achtrgronden. Ook wordt ingegaan op het scheppen van een pedagogisch klimaat en het begeleiden van kinderen. Cruciaal is bovendien een doelgerichte en inspirerende leeromgeving.De stof sluit aan bij de competenties en bekwaamheidseisen, zoals geformuleerd door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL).Het boek onderscheidt zich van bestaande uitgaven, door de actuele en geselecteerde, praktijkgerichte inhoud. Maar eveneens door een aansprekende schrijfstijl. Het gekozen perspectief van de aspirant-leraar zorgt voor herkenning en betrokkenheid. De opzet is gericht op zelfstandige verwerking en sluit aan bij verschillende onderwijsconcepten.Via onderstaande link kunt u verwerkingsactiviteiten bij dit boek downloaden.Trefwoorden: beroepskennis, beroepsvaardigheden, competenties, didactisch handelen, pedagogisch handelen, stage