Pedagogisch didactisch begeleiden

Pedagogisch didactisch begeleiden


Auteur:M. Van Eijkeren

  • Nederlands
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • december 2012
  • Samenvatting

    Het begeleiden van kinderen op de basisschool is een mix van onderwijs en opvoeden. Soms ligt het accent op het pedagogische aspect. Dan weer zijn vakinhoud en didactiek belangrijk. Deze twee aspecten komen in Pedagogisch-didactisch begeleiden in hun samenhang aan bod.Pedagogisch-didactisch begeleiden biedt de startende leerkracht de broodnodige basiskennis op het gebied van pedagogisch-didactisch handelen. Vanuit het perspectief van de aspirantleraar wordt gekeken naar belangrijke thema’s, zoals de ontwikkeling van kinderen, kennis van sociaal-culturele achtergronden, het scheppen van een verantwoord pedagogisch klimaat, en het creeren van een doelgerichte en inspirerende leeromgeving.Waar Werken in het basisonderwijs ingaat op algemene bekwaamheden, behandelt Pedagogisch-didactisch begeleiden de bekwaamheden van een leerkracht in de onderwijssituatie met leerlingen. Samen met de website Kennisbasisstartendeleraar.nl bieden ze de elementaire kennis van de onderwijspraktijk waarover elke startende leraar dient te beschikken.- Basiskennis pedagogischdidactisch handelen- Kennisbasis startende leraar- Actueel, praktijkgericht en volledig