Paul Mccartney

Paul Mccartney


Auteur:Tony Barrow

  • Nederlands
  • 144 pagina’s
  • Tirion
  • oktober 2004
  • Samenvatting

    Dit unieke boek is geen biografie van Sir Paul McCartney maar iets dat veel persoonlijker en bijzonderder is . Het is een serie momentopnamen die samen een beeld vormen van de man van wie beweerd kan worden dat hij meer heeft gedaan om het gezicht van de popcultuur te veranderen dan wie ook. In dit boek is een zorgvuldig geselecteerde serie ooggetuigenverslag samengebracht, van de auteurs zelf en van anderen exclusief verzameld voor dit project, en het geheel is geillustreerd met veel unieke foto’s; Paul McCartney Now&then is een reeks authentieke herinneringen die een onthullend en intiem project vormen van de man die ook wel ‘Macca’ wordt genoemd.