Patientveiligheid voor verpleegkundigen

Patientveiligheid voor verpleegkundigen


Auteur:Karien den Ridder

  • Nederlands
  • 283 pagina’s
  • Reed Business
  • september 2010
  • Samenvatting

    Verpleegkundige Martine werkt op de short-stayafdeling van een ziekenhuis. Op dit moment heeft ze samen met een nauwelijks ingewerkte leerlingverpleegkundige de zorg voor zestien patienten; draagt ze de afdelingstelefoon bij zich en staat ze op het punt de medicijnen uit te delen aan haar patienten. Maar helaas kan ze met haar medicijnkar niet de zaal op, doordat daar al de broodserveerwagen en de drankwagen staat van Steffi, die de lunches uitdeelt. Na een half uur zijn de medicijnen uitgedeeld en is Martine 34 keer heen en weer gelopen tussen de medicijnkar, haar patienten en alle overige werkzaamheden. In deze situatie is de kans groot geworden dat Martine fouten gaat maken.Dit voorbeeld illustreert dat veilige zorg begint bij de directe zorg rondom het bed. En dat is ook het uitgangspunt van dit eerste Nederlandstalige boek over patientveiligheid en het SEIPS-model. In dit boek zijn veel levendige en herkenbare casussen opgenomen. Zij geven een goed inzicht in praktijksituaties die de veiligheid van de patient in gevaar kunnen brengen. De oplossingen die het boek biedt, zijn bedoeld als inspiratiebron voor verpleegkundigen en andere zorgprofessionals. Daarbij wordt regelmatig over de grens gekeken. De auteurs beperken zich overigens niet tot het ziekenhuis, ze begeven zich ook op het terrein van de ouderenzorg, de GGZ en de thuiszorg. Dit boek biedt de basiskennis over patientveiligheid voor (leerling)verpleegkundigen en andere zorgprofessionals die betrokken zijn bij de directe patientenzorg. Zo is er aandacht voor het melden van incidenten, de rol van de patient, het belang van communicatie en het werken met apparatuur. Daarnaast wordt er gekeken naar de invloed van omgevingsfactoren en de specifieke problemen van de belangrijkste disciplines binnen de zorg.    Patientveiligheid voor verpleegkundigen is geschikt als studieboek voor mbo- en hbo-verpleegkundigen, maar ook als handleiding voor de dagelijkse praktijk. Het boek is tevens interessant voor veiligheidsdeskundigen die werken of stagelopen in de gezondheidszorg. Aan deze uitgave hebben bijna dertig professionals uit diverse werkvelden meegewerkt.