Patientveiligheid EBOOK

Patientveiligheid


Auteur:I.P. Leistikow

  • Nederlands
  • 156 pagina’s
  • Reed Business
  • oktober 2009
  • ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe
  • Samenvatting

    Fouten maken is menselijk. Zelfs in de zorg. Veel hulpverleners zijn bang om fouten te maken omdat fouten kunnen leiden tot incidenten met soms ernstige gevolgen voor de patient. Elk incident is een drama, zowel voor de patient als voor de betrokken hulpverleners. Met Patientveiligheid, Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie (SIRE) kunnen incidenten worden onderzocht en geanalyseerd, en kunnen maatregelen worden bedacht die de kans op soortgelijke incidenten in de toekomst verkleinen. Voor medici, verpleegkundigen, paramedici en leidinggevenden het middel om op gestructureerde wijze te leren van ongewenste gebeurtenissen in de gezondheidszorg.Als een patient onbedoeld schade oploopt, kan hier op twee manieren op worden gereageerd: iemand de schuld geven of ervan leren. SIRE gaat uit van het laatste. SIRE (in het Engels: Root Cause Analysis) wordt wereldwijd gebruikt om te leren van fouten in de gezondheidszorg. Het is een praktische methode om een incident te reconstrueren (wat is er gebeurd?), te evalueren (waarom is het gebeurd?) en op een rechtvaardige wijze de bijdrage van de betrokkenen in een juiste context te plaatsen. Dat leidt tot zinvolle aanbevelingen waarmee een vergelijkbaar incident in de toekomst kan worden voorkomen. De filosofie van SIRE wordt in dit boek stapsgewijs en met behulp van praktijkvoorbeelden uitgelegd, inclusief valkuilen en praktische tips.In deze nieuwe, tweede druk van Patientveiligheid, Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie (SIRE) hebben de auteurs de ervaringen verwerkt die zij sinds de eerste druk hebben opgedaan bij het uitvoeren van, en onderwijs geven in, SIRE. Daarnaast is de scoop verbreed met voorbeelden uit de huisartsenpraktijk, GGZ en care sector.