Boekbeschrijvingen

Patientenvoorlichting door verpleegkundigen

Patientenvoorlichting door verpleegkundigen


Auteur:B. Terra

  • Nederlands
  • 224 pagina’s
  • Reed Business
  • juli 2012
  • Samenvatting

    Patientenvoorlichting is een vanzelfsprekend onderdeel van verpleegkundige zorg, maar voorlichting als verpleegkundige interventie is vaak weinig concreet uitgewerkt. Er ontbreekt een methodisch handvat voor verpleegkundigen en de voorlichting is vaak meer aanbodgericht (wat vindt de verpleegkundige belangrijk) dan vraaggericht (wat vindt de patient belangrijk). Ook komt het doelgerichte karakter niet altijd tot zijn recht.Patientenvoorlichting door verpleegkundigen geeft verpleegkundigen een praktisch handvat voor individuele voorlichting en begeleiding in de vorm van een stappenreeks die de patient doorloopt. Deze stappenreeks is een praktische vertaling van theorieen over voorlichting en gedragsverandering. In dit boek is gekozen voor een gedragsgerichte benadering. Voorlichting heeft immers tot doel gezondheidsgedrag en probleemoplossend gedrag bij patienten te bevorderen. Gedrag betekent hier: ‘iets (gaan) doen of iets op een andere manier (gaan) doen’. Het boek bevat veel toegepaste theorie met voorbeelden uit de verpleegkundige praktijk.Over de auteurBerty Terra is docent psychologie/agogiek en gespreksvaardigheden. Els van Mechelen-Gevers is werkzaam als publicist op het gebied van gezondheidskunde en patientenvoorlichting. Marieke van der Burgt is docent geneeskunde en patientenvoorlichting. De auteurs zijn tevens werkzaam als trainer patientenvoorlichting en -begeleiding.

    Exit mobile version