Pathologie

Pathologie


Auteur:IJbelien Jungen

  • Nederlands
  • 445 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • september 2006
  • Samenvatting

    Het basiswerk Pathologie verklaart de pathologische verschijnselen vanuit de fysiologie. De student leert verschijnselen en complicaties van ziekten herkennen, interpreteren en er adequaat op te reageren. Dit geldt ook voor medicatie: werking, bijwerking en interpretatie staan centraal. Pathologie is de opvolger van Algemene Ziekteleer uit de BGO-reeks. Het basiswerk is neutraler van opzet en voorziet in de extra diepgang die de hbo-student nodig heeft.Pathologie is zorgvuldig afgestemd op Fysiologie en anatomie. Vanuit de fysiologie worden de pathologische verschijnselen verklaard. De boeken zijn er op gericht de student voldoende basiskennis te laten opdoen om klinisch te kunnen redeneren. De opbouw van de boeken ondersteunt het proces waarbij de eigen observaties en interpretaties worden gekoppeld aan de medische kennis. Studenten leren zo te beredeneren welke volgende stappen genomen moeten worden in het verpleegkundig handelen.