Passend onderwijs voor begaafde leerlingen

Passend onderwijs voor begaafde leerlingen


Auteur:Sylvia Drent

  • Nederlands
  • 152 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • april 2012
  • Samenvatting

    In ‘Passend onderwijs voor begaafde leerlingen’ gaan de auteurs uit van de alledaagse onderwijspraktijk in het reguliere basisonderwijs waarin leraren gedifferentieerd onderwijs bieden maar tevens grenzen ervaren van wat redelijkerwijs haalbaar is in hun eigen groep. De auteurs benaderen onderwijs aan begaafde leerlingen vanuit een oplossingsgericht perspectief en zien begaafde leerlingen daarom niet als zorgenkinderen maar als kansleerlingen.