Passend onderwijs door passend onderzoek

Passend onderwijs door passend onderzoek


Overige betrokkenen:F.J.H. Harinck

  • Nederlands
  • 124 pagina’s
  • Garant
  • januari 2012
  • Samenvatting

    Over het boek:Voor het vijfde jaar organiseert Hogeschool Windesheim, opleiding Master SEN, het afstudeersymposium: de Vlootschouw. Hier presenteert een selecte groep afgestudeerde studenten het praktijkonderzoek dat men in de eigen school heeft uitgevoerd. En voor de derde keer wordt de Vlootschouw ondersteund door een publicatie, gevuld met dat studentonderzoek, dit boek. Die publicatie is op het symposium gepresenteerd, als congresboek voor de bezoekers.De Vlootschouw is een erkende good practice geworden, zo horen we regelmatig. We hebben een platform geschapen waarop goed studentonderzoek breed gepresenteerd wordt aan ruim driehonderd bezoekers. En de Vlootschouwpublicaties leveren een extra bijdrage aan kenniscirculatie, net als het Master SEN onderzoekstijdschrift Nieuw Meesterschap. In dit tijdschrift, opgezet in samenwerking met de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool Fontys, is ook een deel van de Vlootschouwonderzoeken verschenen. Het kan altijd nog beter. Maar de Vlootschouw is nu al een goed voorbeeld hoe studentonderzoek kan leiden tot kenniscirculatie en praktijkverbetering.Die praktijkverbetering is ook geimpliceerd in de titel van dit boek: Passend onderwijs door passend onderzoek!?. Die titel is met enige aarzeling ontstaan. We vinden het samengaan van passend onderwijs en praktijkonderzoek een sterke combinatie. Adaptief onderwijs vraagt om kennis. Op maat gesneden praktijkonderzoek kan daarin voorzien. De omstandigheden zitten echter niet mee. De vernieuwingen die passend onderwijs en praktijkonderzoek voor het onderwijsveld met zich meebrengen, zullen in zwaar weer tot stand moeten komen. Er is weinig geld om deze vernieuwingen te faciliteren. Dat vraagt inventiviteit en inzet van alle betrokkenen en succes valt niet te garanderen. Maar de uitdaging lokt.Dit boek is bestemd voor uiteenlopende doelgroepen: studenten en docenten verbonden aan educatieve master-opleidingen en professionals in het werkveld. Het boek kan dienen als inspiratiebron voor zusteropleidingen. Ook informeert het boek lezers over nieuwe ontwikkelingen, zoals het digitaal pesten of het schoolbreed omgaan met gedragsproblemen.