Passend inclusief onderwijs : doen

Auteur:R. Franke

  • Nederlands
  • 134 pagina’s
  • Garant
  • maart 2008
  • Samenvatting

    Alle kinderen hebben recht op volledige deelname aan de samenleving. Maar vreemd genoeg is dit gedachtegoed in het onderwijs nog niet of vaak slechts gedeeltelijk gerealiseerd. In de praktijk worden nogal wat kinderen, op zijn minst ten dele, uitgesloten. Deze exclusie moet worden tegengegaan. Daarom is een nadrukkelijke keuze voor passend inclusief onderwijs noodzakelijk. Elke school kan daarvoor kiezen, ongeacht haar concept of onderwijsprofiel. Dit boek biedt een invoeringsprogramma om passend inclusief onderwijs in de eigen onderwijssituatie op te zetten en uit te voeren. Dit gebeurt aan de hand van verschillende instrumenten, zoals het FIO – Framework voor Inclusief Onderwijs en het IPIO – InvoeringsProgramma voor Inclusief Onderwijs. Het boek bevat ook vele praktijkvoorbeelden.