Palpatie van het locomorisch stelsel e

Auteur:K. Stappaerts

  • Nederlands
  • 188 pagina’s
  • Uitgeverij Acco
  • februari 2007
  • Samenvatting

    Deze volledig herziene editie geeft een overzicht van palpabele structuren, met bijzondere aandacht voor de wijze van palperen. het palperen van botstructuren, ligamenten, musculatuur, bloedvaten en zenuwen wordt uitvoerig beschreven per regio. Het boek is rijkelijk voorzien van foto’s en, nieuw in deze uitgave, van anatomische tekeningen.Dit boek gaat, net als de vorige uitgave, uit van bestaande literatuur inzake anatomie en kinesiologie, alsook van palpatiemethoden uit de orhtopedische geneeskunde en manuele therapie. Deze compilatie wordt kritisch becommentarieerd en ruim aangevuld met ervaringen uit de eigen praktijk.