Padvinders

Padvinders


Auteur:Jan Van Der Steen

  • Nederlands
  • 287 pagina’s
  • Walburg Pers
  • september 2010
  • Samenvatting

    Zaterdagmiddag in je uniform, nagels geknipt en haren gekamd. Onder toezicht van de Akela leren aardappels schillen, knopen leggen en vuur stoken. De troepkas spekken onder het motto a€?een heitje voor een karweitjea€™. Zingen, kamp en corvee, het hoort allemaal al 100 jaar bij de padvinderija€¦ In deze rijk geA?llustreerde uitgave is de honderdjarige geschiedenis van Scouting Nederland opgetekend aan de hand van verhalen van ooggetuigen. In 1907 ontwierp Robert Baden Powell een nieuw jeugdspel, gebaseerd op zijn verkenners-ervaringen in het Britse leger. Dit was zoa€™n succes dat a€?scoutinga€™ al spoedig ook in Nederland navolging vond. De afzonderlijke verenigingen van padvinders, padvindsters, verkenners en gidsen fuseerden in 1973 tot A©A©n geheel: Scouting Nederland.De beweging mocht zich in de afgelopen eeuw steeds verheugen in koninklijke belangstelling. Met name Prins Hendrik had een actieve rol, maar ook prins Bernhard en koningin Juliana waren zeer bij de padvinderij betrokken. In 2005 volgde prinses MA?xima als beschermvrouwe van Scouting Nederland haar schoonvader prins Claus op.De Nederlandse samenleving veranderde sterk in de afgelopen 100 jaar en haar jeugd a€“ maar ook Scouting Nederland a€“ veranderde mee. Behalve aan de oorsprong en ontwikkeling van de padvinderij wordt in deze jubileumuitgave bijzondere aandacht besteed aan grote evenementen als Wereld Jamborees (1937 en 1995), nationale waterkampen, uniformen en insignes, idealen, tradities en goede daden.