Overtuigende teksten

Overtuigende teksten


Auteur:Jos Hornikx

  • Nederlands
  • 261 pagina’s
  • Coutinho
  • augustus 2009
  • Samenvatting

    Mensen overhalen iets te doen: gezonder eten, een gebleekte spijkerbroek kopen, tien euro overmaken voor een goed doel. En niet door te dreigen met een honkbalknuppel, maar door wat je te zeggen hebt. Hoe komt het dat woorden gedrag kunnen beinvloeden? Maar ook: waarom mislukt dat vaak? Overtuigende teksten. Onderzoek en ontwerp gaat over het ontwerpen van documenten die gericht zijn op het overtuigen van mensen. Het boek biedt een overzicht van theorieen en empirisch onderzoek naar de invloed van taal, tekst en beeld op het overtuigingsproces. De auteurs koppelen het onderzoek naar de invloed van deze boodschapkenmerken aan verschillende verwerkingsprocessen. Ook besteden zij aandacht aan automatisch gedrag en de rol van cultuurverschillen in het overtuigingsproces. Elk hoofdstuk sluit af met praktische opgaven die gericht zijn op het ontwerpen van overtuigende teksten.Overtuigende teksten is geschreven voor studenten communicatie- en informatiewetenschappen en opleidingen Nederlands. Daarnaast biedt het boek professionals, als tekstschrijvers of mensen die werkzaam zijn in de reclamewereld, tal van praktische inzichten. De auteurs van dit boek zijn verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hans Hoeken promoveerde op een proefschrift over inhoud, structuur en stijl van teksten op de vorming van attitudes. Hij is hoogleraar Persuasieve communicatie. Jos Hornikx is universitair docent. Hij is gepromoveerd op een cultuurvergelijkend onderzoek naar de overtuigingskracht van evidentietypen en doet nu onderzoek naar argumentkwaliteit en de invloed van cultuur op het overtuigingsproces. Lettica Hustinx, gepromoveerd op psycholinguistisch onderzoek naar talige structuurmarkeerders, is universitair docent en onderzoekt de invloed van stilistische middelen, zoals levendigheid, op de overtuigingskracht van tekst.