Overheidscommunicatie

Auteur:L. Jumelet

  • Nederlands
  • 325 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • juni 2003
  • Samenvatting

    ActueelOverheidscommunicatie staat volop in de belangstelling, zeker na het recent verschenen rapport van de commissie Wallage. Met overheidscommunicatie was het immers vaak slecht gesteld en iedere ambtenaar zou dan ook iets van communicatie moeten weten. Inmiddels is een speciale opleiding gestart, de eoverheidsacademie? geheten, en krijgen steeds meer opleidingen de afstudeerrichting Overheidscommunicatie. Er ontstaat dus een behoefte aan actueel lesmateriaal. ThiemeMeulenhoff speelt op deze behoefte in met Overheidscommunicatie, de theorie in de praktijk. KleurrijkOverheidscommunicatie verschijnt in de communicatiereeks van ThiemeMeulenhoff. Bij deze publicatie is een groot aantal deskundigen betrokken, namelijk een redactieraad, een eindredactie, bestaande uit Lydia Jumelet en Iris Wassenaar, en een twintigtal auteurs. Al deze vakmensen leveren vanuit hun eigen specialisme een bijdrage aan het boek, hetgeen een kleurrijk en veelomvattend beeld van het vak geeft. Overheidscommunicatie bestaat uit twee delen: 1 Wat is overheidscommunicatie? (het theoretische deel) – De geschiedenis van de overheidscommunicatie – Visies op overheidscommunicatie – De functies binnen de overheidscommunicatie – Overheidscommunicatie in de praktijk – Trends in overheidscommunicatie 2 Wat moet je kennen en kunnen? (het praktijkgerichte deel) – Communicatiekennis – Communicatiebeleid bij de overheid – Context: in- en externe omgeving – Vaardigheden – Realisatie Ieder deel heeft een inleiding en een samenvatting. Daarnaast opent ieder deel met een aansprekende casus en ieder hoofdstuk met een citaat. Bovendien staan in Overheidscommunicatie veel interviews en andere aansprekende voorbeelden uit de beroepspraktijk. Het boek besluit met uitgebreide bijlagen waarin u o.a. de volgende onderwerpen kunt aantreffen: beroepsniveauprofielen, staalkaart opleidingen, verklarende woordenlijst, literatuurlijst en een overzicht van nuttige sites, adressen en verenigingen. Overheidscommunicatie bestrijkt een zeer breed gebied en is daarmee een onmisbaar leerboek voor studenten communicatie alsook een interessant naslagwerk voor degenen die al in de beroepspraktijk werkzaam zijn.