Over recht gesproken

Over recht gesproken


Auteur:Arend Soeteman

  • Nederlands
  • 169 pagina’s
  • Juridische Uitgeverij Ars Aequi
  • augustus 2010
  • Samenvatting

    Wat is recht? Wat zijn rechtsregels en rechtsbeginselen? Waarom is er recht? Is recht wat in de wet staat? Hoe zit het dan met de toepassing van die wet op concrete gevallen? Is recht rechtvaardig? Wat betekent dat eigenlijk: rechtvaardig? Hoe noodzakelijk maar ook hoe gevaarlijk is de staat? Is in onze moderne wereld de nationale staat niet een overblijfsel van vroegere tijden?Wie zich met het recht bezig gaat houden moet het nodige te weten zien te komen over de inhoud van het recht. Maar het kan geen kwaad ook te weten wat voor ideeen er achter zitten. Niet alleen wat de oplossingen zijn van juridische problemen, maar ook wat de problemen zijn van die oplossingen.Dit boek is een inleiding tot de rechtsgeleerdheid waarin enige hoofdzaken van het hoe, het waarom en het waartoe van het recht in onderlinge samenhang gepresenteerd worden. Positief recht en rechtsfilosofie als geintegreerd geheel. Daarmee hoopt het de beginnende student maar ook iedere andere geinteresseerde de nodige informatie te geven, maar tegelijk te laten zien op welke manier de studie van het recht zowel belangwekkend als interessant kan zijn.