Over opvoeden gesproken

Auteur:G. Blokland

  • Nederlands
  • 187 pagina’s
  • SWP
  • juni 2005
  • Samenvatting

    Meestal vinden ouders zelf een oplossing voor alledaagse vragen en problemen, soms hebben zij behoefte aan advies van iemand die deskundig is op het gebied van de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. De laatste jaren zijn op veel plekken voorzieningen gecreeerd waar ouders met hun opvoedingsvragen terechtkunnen, zoals de opvoedtelefoon, de pedagogische spreekuren,opvoedbureaus en pedagogische huisbezoeken. Met de groei van het aantal initiatieven ontstond de noodzaak deze vorm van opvoedingsondersteuning methodisch en inhoudelijk te beschrijven.