Over dementie

Over dementie


Auteur:J.S. Reedijk

  • Nederlands
  • 92 pagina’s
  • Kok
  • juni 1991
  • Samenvatting

    Dit belangrijke boek helpt de lezer erbij zich in te leven in de verwarring die geestelijke achteruitgang bij een mens teweegbrengt. Over dementie is geschreven voor verschillende groepen lezers. Allereerst voor hen die in eigen familie of in het pastoraat regelmatig met demente mensen in aanraking komen. Maar het boek is vooral ook een steun voor hen die dagelijks een demente partner of huisgenoot verzorgen. De verschillende hoofdstukken belichten het onderwerp vanuit zowel psychiatrisch als pastoraal oogpunt. Het begrip ‘dementie’ wordt helder omschreven en de auteurs gaan in op de oorzaken van dementie. Naast uitvoerige aandacht voor pastorale zorg zijn er ook hoofdstukken over thuiszorg en voorzieningen voor hulp aan demente mensen.