Outreachend werken

Outreachend werken


Auteur:Lia van Doorn

  • Nederlands
  • 239 pagina’s
  • Coutinho
  • augustus 2013
  • Samenvatting

    Het was in Nederland altijd taboe om hulp te verlenen aan mensen die daar niet om gevraagd hadden. Maar sinds outreachend werken aantoonbare resultaten oplevert voor de client en zijn omgeving, is de belangstelling ervoor sterk toegenomen. Dit basisboek laat (aankomende) eerstelijns social workers goed beslagen ten ijs komen in deze uitdagende vorm van hulpverlening.Outreachend werken is zeer praktisch en didactisch van opzet. Het bevat een sterke theoretische onderbouwing van de werkwijze. Het praktische gedeelte beschrijft het methodisch handelen: Hoe organiseer je outreachend werk en hoe legitimeer je het? Welke vaardigheden en gedragskenmerken heb je nodig om dit werk te kunnen doen? Hoe treed je clienten tegemoet? Hoe organiseer je samenwerking met andere instanties of het sociale netwerk rondom de client? De bijbehorende website biedt een uitgebreide verzameling van studiemateriaal: videofragmenten, brochureteksten, opdrachten, formulieren, links en een interactief schema. Verschil met de vorige drukIn de 2e druk is de doelgroep van het boek binnen de opleidingen verbreedt van MWD naar alle sociale studies, varierend van SPH, CMV, HBO Pedagogiek, TP tot SJD. Het boek is helemaal geactualiseerd. Nieuw zijn de vragen bij elk hoofdstuk.Voor wieVoor studenten en social professionals is Outreachend werken een aantrekkelijk basisboek. Over de auteur(s)Lia van Doorn is lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening bij Hogeschool Utrecht. Yvonne van Etten en Mirjam Gademan zijn daar docent/trainer bij het Centrum voor Social Work van Hogeschool Utrecht.