Ouderschapsplan

Auteur:L. Groenhuijsen

  • Nederlands
  • 133 pagina’s
  • SWP
  • maart 2006
  • Samenvatting

    Wie ingrijpende beslissingen moet nemen over kinderen, kan niet volstaan met een verwijzing naar “het belang van het kind”. Dat belang is veelvormig, het heeft veel gezichten en het moet in al zijn aspecten bekeken en gewogen worden.Dat geldt zeker bij het maken van een OUDERSCHAPSPLAN. Als ouders willen gaan scheiden moeten ze in dat plan aangeven hoe ze de zorg voor hun kinderen denken te regelen na hun scheiding.. Het is goed dat dat verplicht wordt. Want als ouders het goed regelen, kan dat veel schade voor de kinderen voorkomen. Dit boek is voor het maken van zo’n plan een praktische handreiking. Op basis van recente wetenschappelijk onderzoek en een ruime praktijkervaring geeft de auteur bouwstenen voor een solide plan. Ouders zullen er hun voordeel mee kunnen doen. Maar ook mediators, kinderrechters raadsonderzoekers en advocaten zullen er een kader in vinden om te bevorderen dat de kwaliteit van de ouderschapsplannen recht doet aan de vele belangen van kinderen. LIESBETH A. GROENHUIJSEN ( GZ Psycholoog, Orthopedagoog Generalist) heeft in haar jarenlange ervaring als gedragsdeskundige bij de Raad voor de Kinderbescherming en daarnaast in haar eigen Adviespraktijk, honderden ouders en kinderen gesproken en geadviseerd. Zij heeft meerdere publicaties, waaronder boeken, op haar naam staan over de problemen rond scheiding.