Ouder En School

Auteur:F. Smit

  • Nederlands
  • 163 pagina’s
  • Sdu Uitgevers
  • april 2011
  • Samenvatting

    De relatie ouders en school staat in het middelpunt van de belangstelling. Scholen hebben door de invoering van de lumpsumbekostiging veel ruimte gekregen om zelf keuzes te maken wat betreft de kwaliteit van het onderwijs. Deze keuzes dienen ook verantwoord te worden aan de ouders. De relatie tussen ouders en school heeft haar vrijblijvendheid verloren. Ouders stellen zich steeds vaker als kritische consumenten op. Zij komen voor hun belangen en de belangen van hun kinderen op.Ouders en School behandelt de uitdaging, om te zoeken naar nieuwe vormen van communicatie en samenwerking, geeft gerichte informatie over nieuwe ontwikkelingen in de relatie ouders en school in het primair en voortgezet onderwijs, biedt tips & tools, best practices, en biedt inzichten uit o.a. onderwijskunde, sociologie, psychologie en pedagogiek. Kortom Ouders en School biedt u handvatten om de ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie te versterken!Voor wie? Dit boek is een handig instrument en praktisch hulpmiddel voor schoolbestuurders, schoolleiders, teamleiders, medewerkers voor Zorg Advies Teams (ZAT), decanen, onderwijsbegeleidingsdiensten, PO en VO en gemeenteambtenaren die zich bezighouden met beleid en beleidsontwikkeling op het gebied van onderwijs en (jeugd)zorg.