Oud-Achterhoeks boerenleven in beeld

  • Nederlands
  • 92 pagina’s
  • Gherre
  • januari 2012
  • Samenvatting

    OUD-ACHTERHOEKS BOERENLEVEN IN BEELDDoor: Henk Harmsen en Hans van DetMeester Heuvels ‘Oud-Achterhoeksch Boerenleven’ wordt in dit mooi uitgevoerde lees- en kijkboek met unieke, historische foto’s tot leven gebracht. Achtereenvolgens komen het boerenhuis, de omgeving van het boerenhuis, de binnenzijde van de boerderij (woongedeelte en deel), de verschillende werkzaamheden, familie en buurt, de kledij en de huisdieren aan de orde. Prachtige foto’s van bijvoorbeeld de binnenzijde van een los hoes, werkzaamheden rond de put, de koe als trekdier, het zaaien, oogsten en dorsen, het melken, de slacht en ook markten en boerenbruiloften.Foto’s die -samen met de teksten van meester H.W. Heuvel- een uniek document vormen van het wonen en werken op het Achterhoekse platteland in het begin van de vorige eeuw. Omvang | 90 pagina’s, zwart/witFormaat | 21 x 21 cm