Orthopedagogiek

Auteur:A. Van Sprang

  • Nederlands
  • 246 pagina’s
  • Boom Lemma uitgevers
  • april 2005
  • Samenvatting

    In het boek Orthopedagogiek gaat Ad van Sprang in op opvoedingsproblemen met kinderen die een bepaalde stoornis of handicap hebben op cognitief, zintuiglijk, motorisch of emotioneel gebied, of een combinatie daarvan. Hij bespreekt in het boek een aantal opvoedingsproblemen en geeft daarbij duidelijk aan welke aandachtspunten in de omgang met bepaalde kinderen van belang kunnen zijn. Het boek is compleet herzien. De tiende druk is up-to-date: de ontwikkelingen op het gebied van vraaggestuurde zorg zijn natuurlijk opgenomen. Ook de beschrijvingen en benamingen van organisaties die het hulpaanbod vormen, zijn geactualiseerd. Het boek is geschreven voor hbo studenten Social Work en Lerarenopleiding en overige geinteresseerden in de orthopedagogiek.