Orthopedagogiek

Auteur:A.J.J.M. Ruijssenaars

  • Nederlands
  • 281 pagina’s
  • Garant
  • februari 2008
  • Samenvatting

    Dit boek biedt de lezer een recent overzicht van opvattingen, theorieen en modellen van orthopedagogische hulpverlening en de consequenties daarvan voor de praktijk. Het geeft studenten een beeld van de identiteit van de orthopedagogiek als discipline.Een historisch overzicht van ontwikkelingen in Nederland en Vlaanderen maakt duidelijk welke opvattingen, ook uit andere disciplines, hun stempel hebben gedrukt op de huidige orthopedagogische werkvelden.De rol van theorieen voor de praktijk, zowel in klinisch werk als in wetenschappelijk onderzoek, wordt besproken. Door het hele boek heen worden studenten uitgenodigd om kritisch na te denken over de keuze van standpunten en over de wetenschappelijke verantwoording van kennis die hen in het curriculum van hun opleiding wordt aangeboden.In het slothoofdstuk komt de aandacht voor het debat over wetenschappelijke en ethische kwesties op een heel praktische manier terug. De lezer wordt attent gemaakt op de infrastructuur van de discipline in redacties, commissies, studiedagen en congressen waar in feite de discussie over de verantwoording van onderzoeksresultaten en over de kwaliteit van het hulpaanbod wordt gevoerd.Dit boek is een grondige bewerking van het in 2000 verschenen boek ‘Inleiding in de theoretische orthopedagogiek’. Dit geheel gereviseerde boek staat een handelingsgerichte orthopedagogiek voor. Het gaat om kennis die dienstbaar moet zijn aan opvoeders in een problematische opvoedingssituatie.