Organiseren Tussen Organisaties

Organiseren Tussen Organisaties


Auteur:E. Kaats

  • Nederlands
  • 167 pagina’s
  • Scriptum
  • augustus 2005
  • Samenvatting

    Bijna geen enkele organisatie zit op een eiland. In deze tijd is dat vrijwel onmogelijk. Je hebt elkaar nodig, wil je nog wat betekenen. Maar hoe kun je gezamenlijk als groep, in een keten, met partners, in een netwerk, in een alliantie, beter de individuele en gezamenlijke doelen bereiken dan ieder voor zich? De besturing en onderlinge verhoudingen binnen een groep kennen een geheel eigen dynamiek. Het gaat over het vrijwillig loslaten van ?beetjes? autonomie in de verwachting dat het loslaten voordelen oplevert. En als je dan gaat samenwerken, hoe kom je dan tot de keuze voor de beste vorm van die samenwerking en hoe organiseer je een samenwerking zodanig dat deze constructief is? Ervaringen met samenwerkingsverbanden leren ons dat het succes ervan in hoge mate samenhangt met de vaardigheden van de mensen en de organisaties die deelnemen aan een samenwerking. Hoe organiseren we onszelf zodanig dat we onze samenwerkingsambitie ook kunnen waarmaken? Deze drie onderwerpen ­ groepsvorming, alternatieve samenwerkingsvormen, en samenwerkingsvaardigheid ­ staan als kernthema?s voor bestuurders, managers en professionals centraal in dit boek.De auteurs zijn werkzaam als adviseurs en managers bij het organisatieadviesbureau Twynstra Gudde. Zij raakten gefascineerd door vraagstukken waar zij bij betrokken raakten op het gebied van samenwerking en zijn op zoek gegaan naar literatuur en best practices, niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten. Het resultaat is een boek dat bestuurlijk en managerial bruikbare en hanteerbare handvatten bevat voor het succesvol initieren en onderhouden van samenwerkingsrelaties.