Organische Architectuur

Auteur:Pieter van der Ree

  • Nederlands
  • 247 pagina’s
  • Vrij Geestesleven
  • december 2000
  • Samenvatting

    Dit prachtig geillustreerde boek biedt een uitgebreide kijk op de organische architectuur, een stroming waarbij de zorg voor het welbevinden van de mens en voor de natuurlijke leefomgeving centraal staan. Het laat zien hoe mensen als Frank Lloyd Wright, Antono Gaudi en Rudolf Steiner een belangrijke rol hebben gespeeld bij de ontstaansgeschiedenis van de organische architectuur. Tevens biedt het een overzicht hoe de organische architectuur zich de afgelopen eeuw wereldwijd heeft ontwikkeld. Beschouwingen over ecologisch bouwen, bouwen en gezondheid, bouwen als sociaal proces en de rol van de computer bij het ontwerpen slaan een brug naar de actualiteit van onze eeuw.