Organisatiepsychologie

Auteur:H.A.M. Wilke

  • Nederlands
  • 267 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • februari 1993
  • Samenvatting

    – Hoe worden taken in een organisatie georganiseerd? – Welke plaatsen neemt het individu daarbij in en wat motiveert hem zijn taak te verrichten?Professor Wilke benadrukt dat zowel in profit als in non-profit organisaties mensen niet alleen, maar in groepen werken; samen dragen die bij aan het succes van de organisatie. Hij geeft aan welke visies er binnen de organisatiepsychologie bestaan en in hoeverre ze van belang zijn om het functioneren van organisaties te begrijpen. Belangrijke aspecten als communicatie, het nemen van beslissingen en het geven van leiding komen daarbij aan de orde.De derde druk van het boek is in grote lijnen gelijk aan de vorige. Het boek presenteert echter een aantal nieuwe inzichten en het besteedt vooral veel aandacht aan recente Nederlandse studies op het gebied van de organisatiepsychologie.Het boek is een goede hulp voor diegenen die vanuit het onderwijs of de praktijk geconfronteerd worden met de vraag hoe (mensen in) organisaties functioneren. Heel praktisch zijn de meervoudige keuzetoetsen die, uitsluiten voor docenten, bij de auteur verkrijgbaar zijn.