Organisatieontwikkeling en human resource management

Organisatieontwikkeling en human resource management


Auteur:Hans Doorewaard

  • Nederlands
  • 300 pagina’s
  • Boom Lemma uitgevers
  • januari 1999
  • Samenvatting

    Er is de laatste jaren veel literatuur verschenen over nieuwe productie- en organisatieconcepten. Ook in de praktijk van profit-, non-profit- en overheidsorganisaties worden sommige van deze ideeen al dan niet met succes ingevoerd. Wat hebben deze nieuwe ideeen nu voor consequenties voor het management van organisatieontwikkeling en het menselijk potentieel in organisaties? Dat is de centrale vraag waarop in dit boek geprobeerd wordt antwoord te geven. Daarbij wordt vanuit twee optieken naar de belangrijkste nieuwe vraagstukken op het gebied van het moderne management van personeel en organisatie gekeken. Enerzijds wordt aangegeven wat de stand van zaken is op gebieden als cultuurmanagement, kennis en leren in organisaties, teamvorming, het management van employability en dergelijke. Anderzijds wordt stilgestaan bij de vraag welke belangrijke (theoretische) concepten hierbij een rol spelen. De combinatie van beide optieken zorgt ervoor dat de lezer niet alleen een overzicht krijgt voorgeschoteld, maar ook gevraagd wordt na te denken over de achtergrond van de actuele ontwikkelingen op het gebied van management van personeel en organisatie. Het boek legt de nadruk op de wetenschappelijke discussie en stand van zaken en kan derhalve gebruikt worden in de opleiding voor doctoraalstudenten aan universitaire opleidingen binnen Bedrijfskunde, Bedrijfswetenschappen, Personele wetenschappen, Organisatiewetenschappen, alsmede voor HBO-studenten op dezelfde terreinen die in de laatste fase van hun studie zijn.De auteurs en redacteuren van het boek zijn allen verbonden aan de Nijmegen Business School van de Katholieke Universiteit Nijmegen. De auteurs zijn betrokken bij verschillende onderdelen van het onderwijsprogramma, met name bij de afstudeervariant Bedrijfskunde: Personeel & Organisatie.