Organisatiecultuur

Organisatiecultuur


Auteur:Paul van Wely

  • Nederlands
  • 279 pagina’s
  • Boom Juridische uitgevers
  • juli 2002
  • Samenvatting

    Organisatiecultuur is van minstens even groot belang voor een bedrijf als organisatiestructuur. Hoewel de aandacht voor organisatiecultuur pas echt op gang is gekomen in de jaren zestig van de vorige eeuw is de interesse vooral de afgelopen jaren sterk gegroeid. De bestaande cultuur van een organisatie kan de strategische doelen dwarsbomen. Het is echter – denk maar eens aan alle mislukte fusies in Nederland – bijzonder moeilijk gebleken om een bestaande cultuur te veranderen.Wat moeten we doen om de verandering van de organisatiecultuur wel succesvol te maken? Welke technieken zijn daarvoor nodig? En als die verandering plaatsvindt, hoe kunnen we die verandering dan meten? Welk model kunnen we daartoe aanwenden?Dit boek probeert antwoord te geven op deze vragen. Enerzijds door een beschrijving van de meest gangbare theorieen en methoden, anderzijds door middel van een gekozen werkmodel en een meetinstrument. De theorie biedt houvast, maar de nadruk ligt op de pragmatische opzet die de auteur gekozen heeft. Door de combinatie van theorie en praktijk is het boek interessant voor de student bedrijfskunde, organisatiesociologie en -psychologie. Maar ook consultants en managers die een grootschalig veranderingstraject binnen een organisatie ten uitvoer moeten brengen, zullen baat hebben bij dit boek. Kortom, iedereen die met verandering van cultuur en/of organisatiecultuur te maken heeft zal het boek zien als een welkome aanvulling op de bestaande literatuur.Paul van Wely (1953) is organisatiesocioloog, hij is in binnen- en buitenland werkzaam geweest in veranderingstrajecten zoals Business Reengineering en Business Process Redesign. Van Wely is zelfstandig adviseur en werkt als associate samen met onder andere Ixxi. Zie www.4c-more.com en www.ixxi.nl.