Organisatie en informatie

Organisatie en informatie


Auteur:R.T.M. Bots

  • Nederlands
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • oktober 2013
  • Samenvatting

    Organisatie en informatie is een toegankelijk geschreven boek voor studenten op een hbo-instelling en de eerste jaren van een universitaire opleiding. In het boek worden de essentiele samenhangen uitgewerkt tussen de algemene organisatiekundige en informatiekundige beginselen. Na het bestuderen van Organisatie en informatie heeft de student inzicht in de relatie tussen de belangrijke organisatorische aspecten zoals coordinatie, organisatiestructuur, bedrijfsprocessen, taken van een manager en de rol die informatie en informatie- en communicatietechnologie hierbij spelen. In dit boek is een balans gevonden tussen enerzijds de duurzame organisatiekundige en informatiekundige principes en anderzijds de doorwerking hiervan in actuele ontwikkelingen, zoals e-business, de netwerkeconomie en de elektronische overheid. Het boek Organisatie en informatie is vooral geschikt voor hbo- en universitaire studenten als een vervolg op een eenvoudige inleiding in de organisatiekunde. Het is ook nutti