Opvoeding In Democratie

Auteur:Onbekend

  • Nederlands
  • 95 pagina’s
  • SWP
  • februari 2006
  • Samenvatting

    Democratie is niet vanzelfsprekend, democratisch gedrag al evenmin. Democratie vergt onderhoud. De vraag is alleen hoe dit onderhoud eruit moet zien. Liggen hier taken voor onderwijs en opvoeding? Tegen de achtergrond van het afnemende vertrouwen in democratische instituties, toenemende radicalisering en verminderde tolerantie is de betekenis van het onderwijs voor een democratische samenleving meer dan ooit van belang.Opvoeding in democratie gaat over de vraag wat onderwijs en opvoeding kunnen bijdragen aan het aanleren van democratisch gedrag. Hoe zou een ‘democratische scholing’ eruit kunnen zien? Dit boek bevat een keur aan belangwekkende bijdragen van pedagoog Micha de Winter, cultuurhistoricus Wijnand W. Mijnhardt, opvoedingsfilosoof Gert Biesta, orthopedagoog Wilma Vollebergh en FORUM-directeur Sadik Harchaoui.