Opvoeding En Persoonlijkheidsontwikkeling

Opvoeding En Persoonlijkheidsontwikkeling


Auteur:Huub Angenent

  • Nederlands
  • 352 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • januari 2009
  • Samenvatting

    De opvoeding van kinderen bepaalt voor een groot deel hoe de persoonlijkheidsontwikkeling van een kind verloopt: welke persoonlijkheidseigenschappen ze zich eigen maken, welke normen en ideeen ze erop nahouden en hoe ze zich gaan gedragen.In dit boek is Huub Angenent erin geslaagd op heldere en toegankelijke wijze de grote lijnen van opvoeding en persoonlijkheidsontwikkeling in beeld te brengen en de samenhang met een veelheid aan achtergrondfactoren duidelijk te maken.Dit doet hij tegen de achtergrond van samenlevingsvormen die in onze matschappij voorkomen, zoals het gezin (waaronder eenoudergezinnen, kinderloze gezinnen, stiefgezinnen), alleenstaanden, LAT-relaties, groepswonen en kindertehuizen.Problemen die zich kunnen voordoen, zoals echtscheiding, weglopen, overlijden, mishandeling en seksueel geweld worden besproken. Speciala aandacht is er voor opvoeding in allochtone gezinnen, en de relatie tussen opvoeding en deviant gedrag.In de 10e, herziene druk is de opzet van het boek niet ingrijpend veranderd. Uiteraard is de inhoud geactualiseerd, hier en daar ingekort of uitgebreid, rekening houdend met recente ontwikkelingen en wetenschappelijke resultaten.De stijl van de auteur is daarbij als vanouds toegankelijk en begrijpelijk. Het resultaat is een leesbaar, vlotgeschreven boek dat binnen de agogische en pedagogische opleidingen niet mag ontbreken.