Opvoeden in het onderwijs

Opvoeden in het onderwijs


Auteur:C. De Munnik

  • Nederlands
  • 298 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • maart 2007
  • Samenvatting

    Opvoeden in het onderwijs is geschreven voor studenten die opgeleid worden tot leraar besisonderwijs. Het boek biedt informatie en opdrachten om de pedagogische taak als leraar te realiseren.Opvoeden op school houdt de ontwikkeling van een stimulerende en veilige leef- en leeromgeving in met behulp van een pedagogisch plan. Opvoeden betekent ook een vertrouwensband met elk kind ontwikkelen. Dit lukt alleen als leerkrachten beschikken over een breed palet aan vaardigheden en een inlevende houding.Opvoeden geeft tenslotte kinderen de kans morele, sociale en persoonlijke waarden te ontwikkelen. Autonomie is daarbij een kernbegrip.Opvoeden op school lijkt minder eenvoudig dan vroeger. Hoe ga je bijvoorbeeld om met geweld, pesten en seksuele verleidingen in en rond de school? Hoe herken je ernstige opvoedingsproblemen van kinderen? Welke hulp van anderen kun je inroepen bij deze problemen?Het boek sluit in zijn opbouw aan bij competentiegericht opleiden. Steeds zijn concrete situaties uit de praktijk het uitgangspunt voor nadere verkenning, theoretische doordenking en reflectie op eigen ervaringen. De relatie met de bekwaamheidseisen van de SBL helpt je je eigen leervragen over opvoeding in het onderwijs te articuleren. Met vele praktijkgerichte opdrachten leer je je pedagogische inzichten en vaardigheden te ontwikkelen.InclusiefWebsite:www.opvoedeninhetonderwijs.wolters.nlvoor studenten: schemas die structuur bieden bij de verwerking van opdrachten voor docenten: suggesties voor het gebruik van het boek