Opvoeden als beroep EBOOK

Opvoeden als beroep


Auteur:J.F.W. Kok

  • Nederlands
  • Boom Uitgevers Den Haag
  • juni 2011
  • ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe
  • Samenvatting

    Om de vragen die kinderen in hun gedrag demonstreren te kunnen lezen, om daarop aangepast een antwoord te zijn en creatief opvoedend te handelen, hebben (aanstaande) professionele opvoeders inzicht nodig in de dynamiek van opvoedprocessen.In Opvoeden als beroep wordt aan de hand van praktijkvoorvallen, casussen en anekdotes uiteengezet wat opvoeden als proces inhoudt. Ook wordt duidelijk welke problemen van alledaagse en van ernstige aard zich in een proces kunnen voordoen en hoe een opvoeder zich ten aanzien daarvan moet presenteren en kan handelen. In afzonderlijke hoofdstukken bespreekt de auteur de meest voorkomende typen van ernstige opvoedingsproblemen en de antwoorden om tot oplossingen te komen. Het gaat om kennis die in het speciaal onderwijs en voor de zorgverbreding op de basisschool onontbeerlijk is.Opvoeden als beroep is bedoeld voor (aanstaande) groepsopvoeders en leraren.