Opleidingsmanagement

Auteur:R.M.W. van Tellingen

  • Nederlands
  • 289 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • februari 1997
  • Samenvatting

    In dit boek wordt de relatie tussen individueel leren en organisatieleren aan de orde gesteld. Wie is er verantwoordelijk voor opleiden en leren en hoe komt dit leren tot stand? Opleidingsmanagement vraagt de lezer een eigen visie te ontwikkelen om van daaruit een keuze te maken. Vanuit Human Resource Development wordt een brug geslagen naar de Lerende Organisatie. Beide stromingen worden geoperationaliseerd aan de hand van de vraag hoe het instrument opleiden eruit moet zien wanneer voor de ene of de andere stroming wordt gekozen. Beide visies, aangevuld met het creatief denken vanuit organisatietransformatie, willen een weg inslaan van beleren naar leren. De zelfwerkzaamheid van studenten staat centraal in dit boek. Opleidingsmanagement is een studie- en werkboek voor hbo-studenten in met name het tweede leerjaar van bedrijfskundige en sociaal-agogische opleidingen. Over de auteurDrs. R.M.W. van Tellingen is als stafdocent verbonden aan de afdeling Personeel & Arbeid van de Hogeschool van Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in opleidingsmanagement.