Opgelet!

Opgelet!


Auteur:M. Scholte

  • Nederlands
  • 86 pagina’s
  • Coutinho
  • juli 2007
  • Samenvatting

    Signaleren is een belangrijke taak voor het maatschappelijk werk. In de dagelijkse praktijk vangen maatschappelijk werkers via allerlei bronnen signalen op. Zij horen van clienten over problemen in de buurt. Zij horen van collega-hulpverleners over toenemend sociaal isolement bij ouderen in een wijk. Zij lezen in regionale kranten over kortingen op openbare voorzieningen en worden in de praktijk geconfronteerd met de gevolgen hiervan. Jammer genoeg gebeurt er nog te weinig met deze signalen. Als instellingen geen signaleringsprocedure hebben en geen vaste afspraken over hoe met signalen om te gaan, blijkt er van signalering weinig terecht te komen.In ‘Opgelet!’ wordt een stappenplan beschreven, waarmee de taak signaleren systematisch kan worden uitgevoerd. De auteur zet uiteen hoe managers en uitvoerenden van maatschappelijke instellingen signalen kunnen analyseren, interpreteren en uitwisselen. Ook wordt ingegaan op vragen als: ‘Wat is signaleren?’, ‘Waarom is signaleren belangrijk?’ en ‘Welke deskundigheden zijn nodig voor signaleren?’. ‘Opgelet!’ is bestemd voor studenten social work, en voor managers en andere professionals in de sector zorg en welzijn.