Opgebrand / druk 1

Opgebrand / druk 1


Auteur:Wilmar Schaufeli

  • Nederlands
  • 224 pagina’s
  • Donker
  • augustus 2000
  • Samenvatting

    Steeds meer mensen raken psychisch in de knoei door hun werk. Sommigen zelfs zo zeer, dat ze arbeidsongeschikt raken. Jaarlijks treft dit lot vele duizenden mensen. En … deze tendens is stijgende. Achter de diagnose ‘overspannen’ schuilt dikwijls het gevoel opgebrand en uitgeblust te zijn. Een dergelijk burnout-syndroom doet zich volgens ruwe schattingen bij 10 tot 1507o van de mensen uit de zogenaamde contactuele beroepen voor. Dit zijn beroepen waar intensief gewerkt wordt met andere mensen. Dit boek geeft een up-to-date en gedetailleerd overzicht van de achtergronden van een van de belangrijkste hedendaagse vormen van werkstress: het burnout-syndroom. Verschillende theoretische opvattingen en verklaringsmodellen passeren de revue, terwijl ook ruime aandacht wordt geschonken aan de wijze, waarop burnout gemeten wordt. Uit een overzicht van talrijke wetenschappelijke publicaties over burnout komt naar voren, dat naast maatschappelijke en persoonlijke factoren vooral de organisationele context van invloed is. De auteur schetst een gedetailleerd beeld van enkele beroepsgroepen waarin burnout veelvuldig is bestudeerd (zoals bij leerkrachten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, managers en politieagenten), en het accent ligt daarbij op de beschrijving van specifieke stress-bronnen, die verantwoordelijk zijn voor het opbranden van mensen in deze beroepen. De laatste jaren zijn tal van strategieen ontwikkeld om burnout te voorkomen. Bij dergelijke interventies, die soms op de organisatie, maar meestal op het individu gericht zijn staat de auteur uitvoerig stil. Dit boek kenmerkt zich door een kritische stellingname, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van recent wetenschappelijk onderzoek. Het is niet alleen geschikt voor diegenen, die zelf werkzaam zijn in contactuele beroepen, maar ook voor studenten uit het hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs, die later intensief met anderen moeten werken.