Operationeel Management In De Dienstverlening

Operationeel Management In De Dienstverlening


Auteur:Schulp

  • Nederlands
  • 356 pagina’s
  • Pearson Education
  • maart 2006
  • Samenvatting

    Dit is het eerste Nederlandstalige boek over operationeel management in de dienstverlening. Het boek behandelt eerst de aard van de operations binnen een bedrijf en de rol van de klant daarin. Vervolgens komen het onderwerp van dienstenoperations, de benutting van de productiefactoren, kwaliteitszorg en verder ontwikkeling van de operations aan de orde.In dienstverlenende bedrijven staat de klant altijd centraal. Klantgerichtheid loopt dan ook als een rode draad door het boek. De auteur richt zich verder primair op de business-to-consumermarkt, de business-to-businessmarkt wordt van secundair belang geacht.Kenmerken- Voorzien van didactische kenmerken als leerdoelen, praktijkvoorbeelden en opdrachten- Geschikt voor zelfstudie- Helpt studenten operationele praktijksituaties te begrijpen- Geeft studenten ondersteuning bij eenvoudig onderzoek naar operationele problemenDoelgroepDit boek is geschreven voor hoger onderwijsstudenten van economische opleidingen die zich bezighouden met dienstverlening aan consumenten. Daarnaast is dit boek ook bijzonder geschikt voor opleidingen als Vrijetijdsmanagement, Financial Services Management, Facility Management en Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs.SupplementenBij het boek hoort een ondersteunende website, www.pearsoneducation.nl/schulp. Hierop staan uitwerkingen van de vragen, taken in het kader van het probleemgestuurd onderwijs en verschillende toetsvormen.Over de auteurDr. Jan Arend Schulp is als hoofddocent verbonden aan de Christelijke Hogeschool Nederland in Leeuwarden. Hij houdt zich voornamelijk bezig met onderzoek en onderwijs op het gebied van servicemanagement en gastronomie.