Openbaring

Openbaring


Auteur:Age Romkes

  • Nederlands
  • 112 pagina’s
  • Boekencentrum
  • juni 2010
  • Samenvatting

    Wie Openbaring leest kan ontmoedigd raken door de moeilijk te begrijpen beelden en gebeurtenissen die Johannes schildert. Toch is de boodschap van het boek niet onduidelijk. En wie de tijd neemt om te lezen en over de raadselachtige details heen wil stappen, zal meer en meer gaan begrijpen.Daarbij wil dit nieuwe deel in de serie Luisterend Leven helpen. Geheel volgens de unieke bijbelstudiemethode van de serie Luisterend Leven bespreekt de auteur een tiental kernen in het bijbelboek Openbaring. Iedere bijbelstudie begint met drie korte studies voor persoonlijke overdenking en eindigt met een kringbijbelstudie. Een goede hulp om alleen of samen het intrigerende bijbelboek Openbaring beter te leren begrijpen.Drs. A. Romkes studeerde theologie en was als stafwerker bij IFES-Nederland jarenlang betrokken bij het toerusten van bijbelkringleiders. Momenteel is hij als docent in onder andere de vakken Nieuwe Testament en Bijbelstudievaardigheden verbonden aan de Christelijke Hogeschool Ede.’Luisterend leven’ is een reeks bijbelstudieboeken voor zowel persoonlijke stille tijd als voor gebruik in de bijbelkring en staat onder redactie van drs. A. Romkes en ds. N.M. Tramper.