Openbaring

Auteur:H.R. van de Kamp

  • Nederlands
  • 537 pagina’s
  • Kok
  • september 2000
  • Samenvatting

    De reeks Commentaar op het Nieuwe Testament, Derde Serie staat onder redactie van prof. dr. J. van Bruggen, hoogleraar Nieuwtestamentische vakken aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) in Kampen. De reeks vormt een voortzetting van de sinds 1922 verschenen ‘Kommentaar op het Nieuwe Testament’. Deze Derde Serie staat in principiele continuiteit met de vorige, maar kent een gewijzigde opzet: ze is nu onderverdeeld in afdelingen.