Openbaar Bestuur

Openbaar Bestuur


Auteur:Mark Bovens

  • Nederlands
  • 333 pagina’s
  • Kluwer
  • december 2002
  • Samenvatting

    De vragen en thema’s worden in drie clusters samengebracht: beleid en sturing, organisatie en management, en politiek en bestuur. Om de nieuwe ontwikkelingen in het openbaar bestuur in elk van deze clusters te kunnen verklaren en begrijpen, gebruikt Openbaar Bestuur steeds dezelfde invalshoeken. Na een algemene introductie van begrippen, verschijnselen en theorieen komen in elk deel de wisselwerking van het openbaar bestuur met zijn omgeving en de machts- en invloedsverhoudingen in en buiten het openbaar bestuur aan de orde.