Op Weg Naar Je Ware Zelf

Op Weg Naar Je Ware Zelf


Auteur:Jean Jenson

  • Nederlands
  • 248 pagina’s
  • Van Holkema & Warendorf
  • januari 2002
  • Samenvatting

    ‘Op weg naar je ware zelf biedt een methode die de volwassene helpt het verdriet om de verliezen van de jeugd te verwerken zonder zichzelf in de chaos van zijn eigen gevoelens kwijt te raken. Met behulp van haar oefeningen kan de volwassene leren te werken aan de gevoelens die te herleiden zijn tot zijn jeugd en leren onderscheid te maken tussen de twee niveaus: dat van het bewustzijn van het kind en dta van de realiteit van de volwassenen. Aldus maakt hij een door hemzelf op gang gebrachte, gestructureerde regressie naar het verleden mogelijk, dien dienst staat van een proces volwassenwording.