Op Strategie Safari

Op Strategie Safari


Auteur:H. Mintzberg

  • Nederlands
  • 371 pagina’s
  • Scriptum Books
  • augustus 2005
  • Samenvatting

    Dit boek van Henry Mintzberg behandelt de belangrijkste dilemma’s en kwesties die ten grondslag liggen aan het proces van strategievorming. Het verschaft een denkraam hoe strategieen werkelijk worden gevormd. De literatuur onderscheidt tien scholen. Deze scholen vallen uiteen in drie categorieen.De eerste categorie scholen zijn voorschrijvend: ze houden zich meer bezig met de wijze waarop strategieen zouden moeten worden geformuleerd dan met de feitelijke formulering ervan. De tweede categorie scholen richt zich op bepaalde aspecten van het strategievormingsproces. Ze geven geen recept voor ideaal strategisch gedrag, maar beschrijven hoe strategieen feitelijk tot stand komen. De laatste categorie omvat slechts een school, hoewel men zou kunnen stellen dat deze school in wezen de overige scholen combineert tot een enkele zienswijze: die van de configuratie.Mintzberg onderwerpt iedere school aan een kritische beschouwing, met als doel de beperkingen en potentiele bijdragen te analyseren. Ter afsluiting komt hij met een voorstel tot integratie, waarbij aan de orde komt hoe de verschillende scholen met elkaar samenhangen, waar ze het terrein van strategisch management bestrijken, en waar ze dat zouden moeten doen.