Op reis met een Javaanse edelman

Op reis met een Javaanse edelman


Auteur:J. Bosnak

  • Nederlands
  • 352 pagina’s
  • Walburg Pers
  • mei 2013
  • Samenvatting

    Op reis met een Javaanse edelman is de vertaling van het reisverhaal De reizen van raden mas arjo Poerwolelono, opgetekend door de Javaanse edelman raden mas adipati arjo Tjondronegoro, regent van Kudus. Tussen 1860 en 1875 reisde hij over Java en deed verslag van zijn ervaringen onder de schuilnaam Poerwolelono. Met de auteur reizen wij door het negentiende-eeuwse koloniale Java, langs tal van plaatsen die ook bij de huidige toerist nog in trek zijn. Hij toont ons het landschap vol bijzondere natuurverschijnselen en ruines van oude beschavingen, maakt ons deelgenoot van de vernuftigheden van de moderne techniek, vertelt verhalen uit de overlevering en bekritiseert de eigenaardigheden van het koloniale bestel. Menigeen met banden met of belangstelling voor het vroegere Indie biedt dit reisverhaal momenten van herkenning.Als hoge bestuursambtenaar en geletterde aristocraat vervulde Tjondronegoro een actieve rol in het ‘maatschappelijk spel’ van zijn tijd. Uitstekend op de hoogte van de westerse cultuur en literatuur, maar tegelijk doordrongen van de Javaanse waarden en tradities, pleitte hij voor meer en beter onderwijs en voor de verbreiding van de Javaanse letterkunde. Zijn reisverslag levert een boeiende kijk op ontwikkelingen in de voormalige kolonie in het algemeen en de hybride wereld van de elite in het bijzonder.