Op de vleugels van de wind

Auteur:Theunis Piersma

  • Nederlands
  • 95 pagina’s
  • Uniepers
  • oktober 2008
  • Samenvatting

    Vergeleken met de rest van Nederland is het waddengebied uiterlijk nog het minst veranderd. Maar de intensivering van de menselijke activiteiten op en bij het wad lijken haast onontkoombaar. De aantastingen gaan sluipenderwijs en hebben onherroepelijk gevolgen voor de vogelstand. Scholeksters kelderen in aantal, de wulk is geheel verdwenen en de tuimelaars zijn al heel lang weg.Constateringen van waddenkenners bij uitstek: bioloog Theunis Piersman en fotograaf Jan van der Kam. Al geruime tijd vullen zij de rubriek ‘Wadvogelverhalen’ in het Waddenbulletin. Een rubriek waar zwartgalligheid geen kans krijgt, maar waarin zij hun liefde uitspreken voor het waddengebied en de vele vogels die er vertoeven. Een foto van Jan van der Kam is het uitgangspunt, Theunis Piersma schrijft er een verhaal bij, met veel onverwachte wetenswaardigheden over het gedrag van vogels, hun voorkomen op de wadden en hun manier van overleven.